LWC ry vuosikokous Tiistaina 28.3.2023 klo 18:00- 20:00 Paikkana Kivimaan koulu Lahdenkatu 62, 15210 Lahti P- paikka Mukkulankadun liittymästä. Pääovesta sisään.

LWC ry vuosikokous Tiistaina 28.3.2023 klo 18:00- 20:00 Paikkana Kivimaan koulu Lahdenkatu 62, 15210 Lahti P- paikka Mukkulankadun liittymästä. Pääovesta sisään.

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
    pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
    toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
    myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-
    ja jäsenmaksun suuruus.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja        varatilintarkastajaa.

10. Käsitellään muut asiat.