Tietosuojalauseke

 1. Rekisterin pitäjä
  Lahden Windsurfing club ry
  info@lwc.fi
  PJ Juha Poutanen gsm 050 559 7960
 2. Yhteyshenkilöt
  Rekisteristä vastaa Lahden Windsurfing club ry hallitus
 3. Rekisterin nimet
  Jäsenrekisteri ja yhdistyksen kirjanpito
 4. Rekisterin käyttötarkoitus
  Jäsentietoja kerätään henkilön nimi ja sähköpostiosoite ja tieto onko maksanut jäsen/lautapaikkamaksun. Sähköpostiosoitetta käytetään seuran asioista
  tiedottamiseen.
 5. Rekisterien tietosisältö
  Jäsenen nimi ja sähköpostiosoite. Tieto jäsen/lautapaikkamaksuista. Kirjanpitoaineiston arkisto säilytetään paperisessa muodossa rahastonhoitajalla lainsäädännön velvoittamalta ajalta.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Jäsenen oman ilmoituksensa mukaisesti kirjataan.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Tietoja pääsevät tarkastamaan LWC Ry:n hallituksen jäsenet. Jäsentietoja ei luovuteta muille osapuolille jollei Suomen laki sitä velvoita.
 8. Tietojen luovutukset EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle
  Jäsentietoja ei luovuteta muille osapuolille jollei Suomen laki sitä velvoita.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Jäsenrekisteriä säilytetään salasanasuojatusti.
 10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla
  unohdetuksi.
  Jäsentiedot poistetaan automaattisesti jos jäsen ei ole maksanut jäsen/lautapaikkamaksua kolmen vuoden ajalta. Jäsen voi pyytää tietojensa poistoa ja tarkistusta koska tahansa kirjallisesti LWC Ry:n hallitukselta.