Vuosikokous 05.03.2024

Vuosikokous 05.03.2024

LWC ry sääntömääräinen vuosikokous
Tiistaina 05.03.2024 klo 18:00
Paikkana seuran Club rakennus, Mukkula.

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden ääntenlaskijan sekä kahden pöytäkirjantarkastajan valinta.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden vahvistaminen.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto.

6.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7.  Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-
ja jäsenmaksun suuruus.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja
varatilintarkastajaa.

10.  Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Tervetuloa  LWC ry hallitus

Info LWC
info@lwc.fi
www.lwc.fi
JuhaP
Juha Poutanen 050 559 7960